110706-97683

Ribbingstorps Egendom AB

Adress:
Naum Ribbingstorp 1
534 94 Vara

Stuteriet:
Ulf Eliasson
Mobil: 070 591 33 47
Mail: ulf.eliasson@ribbingstorp.com

För bokning på B&B och stuga:
Birgitta Eliasson
Mobil: 070 342 54 04
Mail: birgittaeliasson@ribbingstorp.com